نماینده سعودی در سازمان ملل: نظر مصر درخصوص سوریه در شورای امنیت نظر گروه عربی نبود