سفر وزیر خارجه ترکیه به عربستان / نشست مشترک ترکیه و 6 کشور جنوب خلیج فارس