30 شهید و 80 زخمی؛ افزایش آمار حملات تروریستی به عزاداران حسینی در افغانستان