افزایش قیمت جهانی طلا تحت تاثیر انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی چین