مجوز راه اندازی 9 مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در خراسان شمالی صادر شد