دونده خوزستانی مدال خود را به خانواده‌ شهید مدافع حرم اهداء کرد