پوتین: مذاکره با اوباما سخت است منتظر دولت بعدی هستیم