رسانه‌ها دروغ می گویند/ اگر مردم به من رأی ندهند، خیلی چیزها را از دست خواهند داد