برگزاری مراسم سوگواری عاشورای حسینی در جمهوری آذربایجان سرخط روزنامه های چاپ باکو / 22 مهر