افزایش تولیدات اوپک و سقوط بهای نفت/ بازار پرنوسان طلا