گفت‌‌وگوی موگرینی با وزیران خارجه ایران ، آمریکا، روسیه ، ترکیه و عربستان