آماده‌باش نظامی در پایتخت و شهرهای اصلی عربستان سعودی