وزیر اطلاعات : دستگیری تروریست‌های تکفیری با بیش از 100 کیلو مواد انفجاری در استان فارس