نماینده مجلس: دشمنان اسلام به دنبال وارد کردن خدشه به باورهای دینی مردم هستند