پنتاگون: داعش ساختمان‌ها و پل‌های موصل را بمب‌گذاری کرده است