جوان سوری متهم به تلاش برای اقدام تروریستی در آلمان خودکشی کرد