سفر رئیس جمهور به شرق آسیا؛ تلاش برای گشودن پنجره‌ای طلایی است