در بلایای طبیعی، ثروتمندان مال و فقیران جان می دهند