شیطنت آمریکا در اعلام تاریخ پاک‌سازی موصل معنادار است/ اقدام ترکیه در نینوا بازی با آتش خواهد بود