نیوزیلند خواستار توقف حمله هوایی به حلب در سوریه شد