توافق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر فرهنگ اندونزی برای توسعه همکاری های فرهنگی – هنری