برگزاری 15 کرسی آزاداندیشی تا پایان سال‌جاری در لرستان