موسسات مالی از تیم‌داری ترسیده‌اند/ کناره‌گیری رسمی ثامن اعلام نشده است