توافق آمریکا و عربستان برای خروج امن عناصر داعش از موصل