مصرمی گوید، نفت آرامکو را از منابع دیگر تامین کرده است