روسیه و مصر رزمایش مشترک برگزار می کنند/واکنش آمریکا