علی دایی: شباهت‌های زیادی بین من و انصاری فرد وجود دارد