تدارک گالری‌های تهران برای روزهای سوگواری سیدالشهدا(ع)