دستگیری چند تروریست‌ تکفیری با بیش از 100 کیلو مواد انفجاری در استان فارس