کشف و خنثی سازی عملیات تروریستی گروه‌های تکفیری در استان فارس