کشتار عزاداران در افغانستان نشان‌ کینه تمام نشدنی تروریست‌ها از وحدت امت اسلامی است