کشف و خنثی‌سازی عملیات تروریستی گروه‌های تکفیری در استان فارس