سخنگوی وزارت امور خارجه حمله به عزاداران حسینی در نیجریه را محکوم کرد