اخراج 201 نیروی زمینی و 32 نیروی دریایی ارتش ترکیه