حملات زنجیره ای به کابل/36 تن در مسجد کشته و زخمی شدند