لاوروف: ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا خنده آور است