حدود ٦٠ تا ٧٠ هزار ایرانی هم اکنون در کربلا حضور دارند