CADCHF – realizuje się formacja oRGR z celem 0.7600