مراسم عزاداری شام غریبان امام حسین (ع) در حسینیه امام خمینی