مذاکرات چند جانبه با موضوع بحران سوریه بزودی برگزار می‌شود