اکنون بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بازار طلا است