مجلس سنای روسیه با استقرار نیرو در پایگاه هوایی لاذقیه موافقت کرد