انفجار مین در میان عزاداران در بلخ افغانستان/ 14 شهید، 30 زخمی