کشتار خونین صنعا نماد سیاست عقیم عربستان است/ سودای جنون آمیز آل سعود هیچگاه محقق نمی‌شود