پوتین: مذاکره با دولت اوباما دشوار است/آماده همکاری با دولت بعدی آمریکا هستیم