بدرالدین: ملت یمن امروز با حوادثی همانند کربلا روبروست