مصر مانع برگزاری مراسم روز عاشورا در مسجد امام الحسین شد