اختلاف ترکیه و عراق، آتشی که تنور تروریست‌ها را گرم می‌کند