انفجار تروریستی در نیجریه ۸ کشته و ۱۵ مجروح به دنبال داشت