امام حسین(ع) با تحجر و بی تفاوتی امت اسلامی نسبت به دین جنگید